Tjänster

Jag är specialiserad på översättning av juridiska och ekonomiska texter till svenska. Exempel på sådana texter är avtal, lagtext, rättsutlåtanden, domslut, rättegångsinlagor, årsredovisningar, prospekt, utdrag ur folkbokförings- och bolagsregister, gymnasie- och högskolebetyg, anställningsintyg, testamenten, artiklar i dags- och branschpress, affärskorrespondens.

Målet för verksamheten är att leverera korrekta översättningar på avtalat sätt inom avtalad tid. Översättningarna levereras per A-post, telefax eller e-post enligt överenskommelse med kunden. Bland mina kunder finns företag, organisationer, myndigheter och andra offentliga organ samt privatpersoner.

Förutom från de fem auktorisationsspråken översätter jag även från portugisiska, katalanska, nederländska, danska, norska och polska till svenska. Dessutom översätter jag från latin till svenska och tvärtom.

DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO